אתר גלים

המלכת שאול

המלכות שאול

 

המלכת שאול המתוארת ביחידה זו אינה המלכתו היחידה של שאול למלך,

למעשה הומלך שאול שלוש פעמים! שלוש ההמלכות שונות מאוד זו מזו.

ננסה להבין מדוע היה צורך בשלוש המלכות שונות.

עיינו בפסוקים המתארים את שלוש ההמלכות השונות ומלאו את הטבלה:

המלכה ראשונה

פרק ט' פסוק ט"ו עד פרק י' פסוק ח'

המלכה שנייה

פרק י' פסוקים י"ז – כ"ז

המלכה שלישית

פרק י"א פסוקים י"ד – ט"ו

הנוכחים בהמלכה

מקום ההמלכה

שעת ההמלכה

תגובת העם

לאחר שמילאתם את הטבלה, ענו על השאלות הבאות:

1.

כיצד משתנה מעמדו של שאול במהלך שלושת ההמלכות?


בדיקה
2.
כיצד שאול מגיב בכל המלכה? התאימו בין ההמלכה לתגובה.

Flash Matching object


אפשר לראות שגם יחסו של שאול למלוכה משתפר במהלך ההמלכות השונות:
מניסיון להעלים את דבר המלוכה עד לקבלת התפקיד בשמחה.

3.

לדעתכם, מדוע היה צורך בשלוש המלכות שונות?


תצוגה מקדימה גלריה