אתר גלים

המלכת שאול

מי הוא שאול? 

על מנת למלא את תעודת הזהות תוכלו להיעזר בכתוב בפרק י' או לצפות בסרטון הקומיקס.

שם פרטי:         
שם משפחה:      
שם האב:          
שבט:               
מצב משפחתי:   
מקצוע:             
תכונות:           

1.

בסיפורנו מתגלות אחדות מתכונותיו של שאול. צפו שוב בקומיקס, מצאו תכונות אלו והתאימו
כל תכונה לפסוק שממנו אפשר ללמוד עליה.

תכונה

ציטוט

"משכמו ומעלה"

ביישן

"ויהי כמחריש"

2.
עיינו בתכונות שמצאתם והביעו את דעתכם, האם תכונות אלו מתאימות לתפקיד של מלך או לא?

 


תצוגה מקדימה גלריה