אתר גלים

דוד ושאול במערה

שאול מתחרט 

בתגובה לדבריו של דוד, שאול בוכה ומודה בטעותו.

יחסו של שאול לדוד משתנה, והוא אפילו קורא לו בשם החיבה "בני" ו"צדיק" ומברך אותו.

כעת על שאול לשוב אל אנשיו ולהסביר להם מדוע ברצונו להפסיק את המרדף אחרי דוד ולשוב אל ביתו.

תארו במילים שלכם את השיחה של שאול עם שר הצבא.


תצוגה מקדימה גלריה