אתר גלים

קינת דוד

קינת דוד ביום הזיכרון

דוד קונן את קינתו על שאול ויהונתן, גיבורי ישראל שנפלו במלחמה, וביקש להנציח את זכרם.

בימינו נוהגים לקרוא את קינת דוד לא רק לזכרם של שאול ויהונתן אלא גם לזכר החיילים אשר נפלו במלחמות ישראל.

1.

לדעתכם, האם הקינה מתאימה להקראה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל גם בימינו? מדוע כן? או מדוע לא?

2.

אילו הייתם אתם כותבים קינה לחיילים שנפלו במלחמה, באיזה משפט מתוך קינת דוד הייתם משתמשים? תוכלו להיעזר במאגר ספרות הקודש ולהעתיק משם את הפסוקים המתאימים.

שלחו לנו את תשובותיכם ואנחנו נפרסם אותן באתר!

אחורה

תצוגה מקדימה גלריה