אתר גלים

כבשת הרש

משל ונמשל

בפרק י"א קראנו על סיפור דוד ובת-שבע. בזמן שצבא ישראל נלחם בבני עמון, שהה דוד בביתו בירושלים. הוא ראה אישה יפה והזמין אותה אליו. התברר שהאישה, בת-שבע, היא אשת אוריה החתי, אחד מגיבורי דוד שנמצא במלחמה. כאשר התברר שבת-שבע בהיריון מדוד, דאג דוד לכך שאוריה החתי ייהרג בקרב, ולקח את בת-שבע לאישה. פרק י"א מסתיים בקביעה שמעשיו של דוד היו רעים בעיני האל.

כדי להוכיח את דוד על התנהגותו, שלח אליו ה' את נתן הנביא. ואולם נתן לא פנה אל דוד בדיבור ישיר, אלא בדרך המשל. הוא סיפר לו סיפור על אנשים אחרים ועל מקום אחר, כדי להסביר לו עד כמה חטאו חמור.

 

משל

משל הוא סיפור שיש בו מסר לימודי. מספר

המשל רוצה להציג תכונה או התנהגות כלשהי,

אך הוא אינו מספר עליהן באופן ישיר.

הוא בוחר לספר את סיפורו כאילו התרחש

במקומות אחרים או אצל יצורים אחרים,

כדי שהשומעים לא ירגישו שמדובר בהם,

אבל יבינו את המסר.

למשל שני חלקים:

משל – הסיפור הגלוי

נמשל – המסר, הלקח החבוי בסיפור

 
1.

כתבו יתרון אחד של העברת מסר בדרך המשל.

2.

כתבו חיסרון אחד של העברת מסר בדרך המשל.

3.

לדעתכם, מדוע בחר נתן לספר לדוד משל, במקום לפנות אליו בדיבור ישיר ולומר לו "אתה חוטא"?

אחורהקדימה

תצוגה מקדימה גלריה