אתר גלים

מלחמת שאול בעמלק

עושים חרם

"חרם" היא מילה עתיקה המופיעה בתנ"ך, אך גם בימינו אנחנו עדיין משתמשים בה . מאז ימי התנ"ך ועד ימינו, היו סוגים שונים של חרמות.

היכנסו לפעילות כדי להכיר סוגים שונים של חרמות, וענו על השאלות המופיעות מתחתיה.

Flash Object

שאלות למחשבה

ענו על השאלות, שלחו לנו את תשובותיכם ונפרסם אותן באתר!

1.

מה משותף לכל סוגי החרמות שהכרתם בפעילות?

2.

האם חרם הוא אמצעי ראוי לקידום שינוי חברתי או מדיני? לדעתכם, מתי מתאים וראוי להשתמש בחרם, ומתי לא?

3.

מה הקשר בין החרמות הקיימים בימינו לבין חוק החרם המקראי?

אחורה

תצוגה מקדימה גלריה