אתר גלים

שאול מאבד את המלוכה

רשות הדיבור לשאול ולשמואל

העימות בין שמואל לשאול מעלה שאלות רבות כלפי כל אחד מן הצדדים.

בפעילות שלפניכם שאלות המופנות לכל אחת מן הדמויות. עליכם לענות על השאלות במקום הדמויות. את התשובות שלחו אלינו, ואנחנו נציג אותן בגלריה.

דמיינו שאתם שאול, וענו בשם שאול על שאלות אלו:

1.

שאול, בתחילת העימות טענת שלא חטאת. שכנע אותנו בטענתך.

שאול
שאול

2.

שאול, מה גרם לך להבין שחטאת?

שאול
שאול

דמיינו שאתם שמואל, וענו בשם שמואל על שאלות אלו:

1.

שמואל, בשיחה עם שאול לא הסכמת לבוא עמו להשתחוות לאל, ואילו בסוף השיחה שינית את דעתך ובאת עמו להשתחוות לאל. מה גרם לך לשנות את דעתך?

שמואל
שמואל

2.

שמואל, האם לדעתך החטא של שאול מצדיק את העונש הכבד שהוטל עליו?

שמואל
שמואל

אחורהקדימה

כדי להעלות את הטיעונים שלכם לגלריה מלאו את הפרטים הבאים:


תצוגה מקדימה גלריה