אתר גלים

שאול מאבד את המלוכה

החטא ועונשו

האל העניש את שאול על מעשיו בכך שלקח ממנו את המלוכה.

קראו את דבריו של הפרשן אברבנאל:

 

(שאול) נענש על חטא קטן... והחטא הזה היה

קטן מאוד, אחרי שנלחם מלחמות ה' ועשה

מלחמת עמלק כמו שצווה.  

ואף שלקח מהשלל לא היה אותו עניין ראוי

לעונש מופלג כזה, שימאסהו ה' ממלוך על ישראל.

(פירוש אברבנאל לשמואל א' ט"ו)

 
1.

לפניכם שני משפטים המסבירים את פירושו של אברבנאל. איזה משפט נכון?


בדיקה
2.
לדעת אברבנאל, העונש שקיבל שאול אינו מתאים לחטא שלו.
כתבו נימוקים התומכים בעונש של שאול ונימוקים המתנגדים לעונש של שאול:

נימוקים בעד העונש שקיבל שאול

נימוקים נגד העונש שקיבל שאול

3.

ומה דעתכם אתם, האם העונש שקיבל שאול היה מוצדק או לא? נמקו את עמדתכם!

אחורהקדימה

תצוגה מקדימה גלריה