אתר גלים

דוד ובת שבע

חטאיו של דוד

 

בסיפור דוד ובת שבע עבר דוד על שלושה איסורים המופיעים בעשרת הדברות.
התאימו בין חטאו של דוד לדיבר הנכון.

Flash Matching object

 
המלבי"ם: "שעל ידי זה שישב המלך בביתו ולא הלך בעצמו ללחום מלחמת ה' בא מעשה לידיו"
 
1.

לפי המלבי"ם, איך היה דוד יכול למנוע את שרשרת החטאים שלו?


בדיקה
2.

איזה ביטוי יכול לתמוך בדעתו של המלבי"ם?


בדיקה

האם אתם מסכימים עם דעתו של המלבי"ם? נמקו.


תצוגה מקדימה גלריה