אתר גלים

דוד ובת שבע

מנהיג שחטא – פעילות חקר

 

כפי שראינו, גם מנהיגים עלולים לחטוא ולעבור עברות. ספר שמואל מספר על חטאו של דוד, אך גם בימינו יש מנהיגים שעוברים עברות.

היכנסו לגוגל וחפשו מקרה מן השנים האחרונות של מנהיג שעבר עברה.

1.

אילו מילים הקלדתם כדי למצוא מקרה כזה?                                         

2.

מי האישיות שעומדת במרכז הפרשה?                                                

3.

כתבו בקצרה מה עשה המנהיג?                                          

4.

מה עלה בגורלו של המנהיג בסיום הפרשה?                                         

5.

מה הייתה התגובה הציבורית לפרשה?                                    

6.

האם נהגו במנהיג לפנים משורת הדין או החמירו במיוחד בעונשו?

7.

מה דעתכם על הפרשה?                                              


תצוגה מקדימה גלריה