אתר גלים

המלכת שאול

מה זאת אומרת?

 

מבינים מילים ובטויים קשים בסיפור

Flash Object