אתר גלים

המלכת שאול

הטלת גורל  

  

בפרק י' שמואל אוסף את העם ועורך סדרה של הגרלות בין הנוכחים. בהגרלה הראשונה, שמואל מגריל את השבט שממנו ייבחר המלך, ושבט בנימין עולה בגורל. בהגרלה השנייה, מבין משפחות שבט בנימין נבחרת משפחת המטרי – משפחתו של שאול, ובהגרלה השלישית נבחר שאול.

בטקס ההגרלה בוחרים אפשרות אחת מבין כמה אפשרויות, בהנחה שהאפשרות שתעלה בגורל היא הרצויה בפני האל. ההגרלה נעשית בעזרת כלים שונים – שימוש באורים ותומים, הוצאת קלפים מקלפי, זריקת אבנים, מקלות או עצמות של חיות, כאשר מיקום הנפילה או צורת הנפילה מסמנים את בחירת הגורל.

 

בתנ"ך מתוארות הטלות גורל רבות. בפעילות שלפניכם עליכם לציין אם בסיפור המתואר נערכה הגרלה או לא.

1.

מגילת אסתר


בדיקה
2.

מגילת רות


בדיקה
3.

סיפור יונה


בדיקה
4.

שעיר לעזאזל


בדיקה
5.

מלחמת דוד בעמלק


בדיקה
6.

כיבוש העי


בדיקה
7.

חלוקת הארץ לשבטים


בדיקה
8.

ירידת יעקב למצרים


בדיקה
9.

סיפור עכן


בדיקה
10.

בחירת יהושע להנהגת העם


בדיקה

בשאלה הקודמת ראינו דוגמאות רבות להטלת גורל כדי למצוא תשובה או לקבל החלטה. בפרק שאנו עוסקים בו, אנו יודעים ששאול כבר הומלך למלך כאשר שמואל יצק שמן על ראשו. חִשבו, מדוע היה צורך בהמלכה נוספת (בפרק י') באמצעות הגרלה?