אתר גלים

דוד ושאול במערה

מה זאת אומרת?

 

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור

סמנו את הפירוש הנכון של כל מילה או ביטוי. היעזרו בקומיקס כדי להבין את ההקשר.

Flash Object