אתר גלים

דוד ושאול במערה

תכסיסי מלחמה

 

שאול לוקח אתו צבא לוחמים והולך לחפש את דוד ואנשיו.

עיינו בפסוקים הבאים וענו: איזה צבא חזק יותר? צבא שאול או צבא דוד?

 
"ויקח שאול שלושת אלפים איש בחור מכל ישראל" (פסוק ב') 
 

 

 
"ויתקבצו אליו (אל דוד) כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא וכל איש מר נפש, ויהיה עליהם לשר, ויהיו עמו כארבע מאות איש." (שמואל א' פרק כב' פסוק ב') 
 
בדיקה
1.

היכן נמצאים דוד ואנשיו?


בדיקה
2.

לדעתכם, מדוע דוד בוחר להסתתר עם אנשיו במדבר עין גדי?

3.

לדעתכם, מדוע דוד בוחר באזור שנקרא "צורי היעלים"?   

 

עין גדי היא אזור אידאלי למסתור עבור דוד ואנשיו. עין גדי שוכנת בין הרים גבוהים, המשמשים מקום מגורים ליעלים, וביניהם מערות רבות – ולכן יש בה מקומות מסתור רבים. כמו כן, עין גדי היא נווה מדבר – יש בה מים, צמחייה ובעלי חיים, ולכן בני אדם יכולים לשרוד בה.

אמנם צבאו של שאול גדול הרבה יותר מצבא דוד ולוחמיו איכותיים יותר, אבל צבא גדול יתקשה לעבור במקומות הצרים והתלולים של "מצוקי היעלים", ולכן לצבא דוד יהיה קל יותר להילחם בהם.

 

 

המלב"ים בפירושו מסביר מדוע דוד בוחר להסתתר

דווקא במערה שליד הדרך: "במדבר עין גדי היו סלעים

גבוהים מיוחדים ליעלים בטבעם, וחשב שאול בודאי

שם יסתרו דוד ואנשיו, ודוד בגודל חכמתו הבין כי שאול

יבקשהו על הצורים הרמים, ולא יעלה על דעת שאול

שדוד יושב אצל הדרך, ולכן ישב עם אנשיו במערה

שאצל דרך הרבים".