אתר גלים

על האתר

על אודות האתר

התנ"ך בקומיקס חי

מודל ייחודי להגשת סיפורי המקרא

התנ"ך הוא הספר הפופולרי ביותר בעולם, עליו מתבססת תשתית האמונה היהודית וממנו נלמדים מצוות וערכי היהדות. לאורך הדורות שימשו סיפורי התנ"ך כר פורה לשיח אמוני-ערכי-תרבותי חוצה תרבויות ודתות.

אסופה ספרותית רחבת יריעה זו כוללת אוסף סיפורים שהם נדבך מרכזי בגיבוש זהותם התרבותית-רוחנית של כל צעיר וצעירה בישראל.

התנ"ך נלמד בבתי הספר הממלכתיים כבר בכיתות הנמוכות. בבתי ספר חילוניים התנ"ך נלמד החל מכיתה ב' אגב התמקדות בקשר של התנ"ך להיסטוריה ולתרבות של עם ישראל, בסגנונו הספרותי ובממצאים מביקורת המקרא. בבתי ספר דתיים התנ"ך נלמד אגב התמקדות במעמדו בדת היהודית ובפרשנויות הדתיות שניתנו לו. בבתי ספר ערביים נלמד התנ"ך במסגרת לימודי השפה העברית, הנלמדת בהם החל מכיתה ג'. בגילים מאוחרים יותר, לאחר גיל חינוך חובה, סיפורי המקרא משמשים בסיס לסדרות חינוך המועברות במכינות הקדם-צבאיות החילוניות ובזמן השירות הצבאי, ולפעילויות אחרות.

בימינו, סיפורי המקרא אינם נגישים עוד לדור הצעיר מסיבות מספר, ובראשן הריחוק שבני הנוער הישראלים חשים כלפי עולם המקרא ושפת המקרא, הנובע מן המרחק ההיסטורי, הלשוני והרעיוני הקיים בינם לבין עולם המקרא. הם חסרי היכרות נרטיבית בסיסית עם רצף הסיפורים המקראיים החשובים ובעלי תמונה מעורפלת בלבד של היחס הכרונולוגי-לוגי בין הסיפורים השונים; הם חסרים מיומנויות בסיסיות של קריאת הטקסט המקראי והעיסוק בתחום זה נתפס בעיניהם כבעל דימוי בסיסי שלילי.

תיאור ומטרות

במסגרת פרויקט "מקראנט", וכדי לתת מענה לצורך המתואר לעיל, פיתחה עמותת סנונית מודל ייחודי להגשת סיפורי המקרא בפורמט של קומיקס חי, שהוא שילוב בין קומיקס לבין אנימציה לבין פסוקי המקרא. הקומיקס החי מגיש את מיטב סיפורי המקרא ככתבם וכלשונם בשפת הקומיקס, המאפשרת פירוק, פיסוק והבהרה של הפסוקים, בסיוע איורים ואנימציה להמחשת הסיפורים ולהוספת עניין ודינמיות. הפסוקים העתיקים קמים לתחייה במדיום חדש ומרגש כשהם מלווים באיורים מוקפדים, בקריינות רהוטה ועדכנית ובליווי מוזיקלי אמנותי. מודל הקומיקס החי מזמין את הגולשים לפגוש את הטקסט המקראי כמות שהוא, דרך הגשת עזרים להתמודדות עם הטקסט. סיפורי התנ"ך המוגשים במדיה חדשה זו, מעודדים פעילות בעקבות הסיפור, פרשנות ויצירה אישית, ומאפשרים פיתוח יכולות חשיבה וחקר זהות.

פרקי הקומיקס החי מלווים ביחידות תוכן משלימות המבוססות על תכנית הלימודים "היסטוריה, מקרא ומה שקרה" של מכון יד בן-צבי. יחידות התוכן עוסקות בהבנת מילים וביטויים בסיפור, הבנת רצף ההתרחשויות בסיפור וחשיבה מעמיקה על הערכים והדילמות העולים מן הסיפור ביקה לימינו אנו. כל זאת בעזרת משחקים, חידונים, כתיבה ויצירה.