אתר גלים

על האתר

 יחידות התוכן

כל סיפור מלווה ביחידות תוכן העוסקות בסיפור ברמות מספר:

1. הבנת הסיפור כפשוטו;

2. העמקה בתמות מרכזיות בסיפור;

3. הרחבה אל נושאים רלוונטיים לעולם התלמידים בהקשר לסיפור.

 

להלן פירוט הסיפורים ויחידות התוכן הנלוות:

הסיפור פעילויות הבנה פעילויות העמקה  פעילויות הרחבה
מלחמת שאול בעמלק

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

עושים סדר! – מסדרים את אירועי הסיפור על פי הסדר הנכון.

שמואל מצווה ושאול עושה – עומדים על ההבדל בין הציווי של שמואל לבין מעשיו של שאול.

מיהו עמלק? – מיהו עמלק, ומדוע נצטווה שאול להשמידו?

חוק החרם האכזרי – מבינים לעומק את פשר חוק החרם.

עושים חרם – האם חרם הוא אמצעי ראוי לקידום שינוי חברתי או מדיני? על חרמים בימינו.

שאול מאבד את המלוכה

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

רשות הדיבור לשאול ולשמואל – מה היו שאול ושמואל אומרים על העימות ביניהם לו היינו שואלים אותם?

מנהיגות ואחריות – מה הייתה הבעיה בהתנהגותו של שאול, ומדוע נלקחה ממנו המלוכה?

שאול מכיר בחטאו – עוקבים אחר התהליך הארוך שעובר על שאול בדרך להכרה בחטאו.

החטא ועונשו – האם עונשו של שאול מוצדק?

איזו אחריות יש למנהיג?- חושבים על מידת האחריות שיש למנהיגים על מעשיהם של הכפופים להם.

המלכת דוד

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

עושים סדר! – מסדרים את אירועי הסיפור על פי הסדר הנכון.

בין שמואל לדוד – קוראים בין השורות ומנסים לעמוד על תחושותיו של שמואל כלפי המלך החדש.

מה שבחוץ ומה שבפנים אלוהים מעמיד את שמואל על ההבדל בין תכונות חיצוניות לבין תכונות פנימיות.

בין דוד לשאול – דוד הומלך אך שאול עדיין לא הודח. מה עושים במצב כזה?

אל תסתכל בקנקן – חושבים על הקשר שבין תכונות פנימיות לתכונות חיצוניות, בעזרת פתגמים עבריים.

מלחמת דוד וגליית

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

דו-קרב – מה ההבדל בין דו-קרב לבין מלחמה רגילה?

דוד מגיע לשדה הקרב – עומדים על מניעיו של דוד להילחם בגליית.

דיווח משדה הקרב – כותבים דיווח עיתונאי דמיוני משדה הקרב בין ישראל לפלשתים.

בין דוד לגליית – רגע לפני הקרב ביניהם, מהן תחושותיהם של דוד ושל גליית?

דמותו של דוד – מה אפשר ללמוד על דמותו של דוד מן הסיפור?

כוורת שרים על דוד וגליית

פעילות בעקבות שירה

הידוע של להקת כוורת.

בקרוב.

קינת דוד

חלקי קינת דוד – מחלקים את קינת דוד לחמישה חלקים מרכזיים.

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור. בקרוב.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הקינה במשחק.

רגע לפני הקינה – אילו תחושות, רגשות ומחשבות מעוררת בכם קריאת קינת דוד בקריאה ראשונה?

בעלי חיים בקינת דוד

מכירים את בעלי החיים המוזכרים בקינה.

קינת דוד ביום הזיכרון – בימינו נוהגים לקרוא את קינת דוד ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. מדוע?

מקינת דוד לאבל על הנופלים בימינו – פעילות בעקבות שירו של יהודה עמיחי,"ומי יזכור את הזוכרים?". בקרוב.

כבשת הרש

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

משל כבשת הרש – מבינים את המשל ואת הנמשל.

משל ונמשל – מדוע נתן בוחר להוכיח את דוד בעזרת משל?

דוד מתחרט – מדוע הפך דוד לסמל של חזרה בתשובה?

עונשו של דוד – מכירים את המושג "מידה כנגד מידה" בעונשו של דוד.

לפקח על המנהיג – גם המנהיג החזק והחשוב ביותר איננו יכול לעשות ככל העולה על רוחו.

משפט המלך 

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

שופט או מלך? -  הבחנה בין תקופת המלוכה בישראל לבין תקופת השופטים.

ראש בראש - בואו להכריע איזה שיטת שלטון עדיפה.

הדרגה - שמואל מנסה לשכנע את העם שהמלכת מלך תהיה לרעתם.

אור לגויים או ככל הגויים? - עם ישראל מבקש משמואל להמליך עליהם מלך ככל הגויים.

שיטות שלטון - הבחנה בין שיטות שלטון שונות.

היום שאחרי - כתיבת יומן אישי של דמות לאחר המלכת מלך על ישראל.

המלכת שאול

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

עושים סדר! – מסדרים את אירועי הסיפור על פי הסדר הנכון.

המלכות שאול - כמה פעמים הומלך שאול?

מי הוא שאול? - הכרות עם דמותו ותכונותיו של שאול המלך.

 על גורל והגרלה - היכן מתוארות הטלות גורל נוספות בתנ"ך?

מיומנו של שאול המלך - כותבים דף ביומנו של שאול המלך לאחר ההמלכות.

דוד ושאול במערה 

מה זאת אומרת? – מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? – מתרגלים את הבנת הסיפור במשחק.

עושים סדר! – מסדרים את אירועי הסיפור על פי הסדר הנכון.

תכסיסי מלחמה -  איזה צבא חזק יותר? צבא שאול או צבא דוד?

למה לא הרג דוד את שאול? - מנסים להבין בעזרת הפרשנים מדוע דוד לא הרג את שאול במערה.

 שאול מתחרט - שאול מבין שטעה, עזרו לו להסביר לצבאו מדוע נפסק המרדף.

דוד ובת שבע 

מה זאת אומרת? - מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

נכון או לא נכון? - הבנתם את סיפור דוד ובת שבע? בואו לבדוק!

עושים סדר! – מסדרים את אירועי הסיפור על פי הסדר הנכון.

המניעים - התאימו בין המעשה לבין המניע שלו.

חטאיו של דוד - במה חטא דוד המלך?

 מנהיג שחטא - פעילות חקר.

ראש בראש - מה קורה כשמנהיג חוטא? האם צריך לנהוג כלפיו כמו כל אדם? בואו להכריע.