אתר גלים

דוד וגליית

מה זאת אומרת?

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור -

Flash Object

קדימה