אתר גלים

דוד וגליית

 בין דוד לגליית

רגע לפני הקרב, גליית ודוד מחליפים דברים.

צפו בתגובתו של גליית כשהוא רואה את דוד:

Flash Object

1.

על פי דבריו, מה תחושתו של גליית כלפי דוד?


בדיקה
2.

האם ייתכן שגליית חש ברגע זה עוד רגשות, שאותם אינו מביע בקול?

3.

דבריו של גליית לדוד מורכבים משלושה חלקים: עלבון כלפי דוד, קללה, והתגרות. התאימו בין חלקי הפסוקים לבין ההגדרה המתאימה:

Flash Matching object

צפו בדבריו של דוד לגליית:

Flash Object

4.

על פי דבריו, מה תחושתו של דוד כלפי גליית?


בדיקה
5.

האם ייתכן שדוד חש ברגע זה עוד רגשות, שאותם אינו מביע בקול?                

6.

מה המסר העיקרי בדבריו של דוד לגליית?


בדיקה
אחורהקדימה