אתר גלים

כבשת הרש

דוד מתחרט

נתן הציג לדוד את משל כבשת הרש כאילו זה היה מקרה אמִתי, וביקש ממנו לשפוט מה יהיה עונשו של העשיר, שגזל את כל רכושו של העני.

דוד הגיב בכעס רב על מעשהו של העשיר במשל כבשת הרש וגזר עליו עונש כבד וחמור.

ברגע זה גילה נתן לדוד את האמת: הסיפור כלל לא התרחש אלא היה משל שנועד להוכיח את דוד על התנהגותו בפרשת בת-שבע. נתן גרם לדוד להבין שהוא חרץ דין על עצמו.

צפו בתגובה של דוד לתוכחה של נתן:

Flash Object

1.

האל קיבל מיד את חרטתו של דוד. מדוע?


בדיקה
2.

במסורת היהודית, הפך דוד לסמל של חזרה בתשובה. מדוע?


בדיקה
אחורהקדימה