אתר גלים

מלחמת שאול בעמלק

מה זאת אומרת?

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור

Flash Object

קדימה