אתר גלים

מלחמת שאול בעמלק

נכון או לא נכון?

הבנתם את הסיפור?

Flash Object

אחורהקדימה