אתר גלים

שאול מאבד את המלוכה

מה זאת אומרת?

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור

Flash Object

קדימה