אתר גלים

דוד ובת שבע

ראש בראש

Flash Debate object

מי מן הצדדים שכנע אתכם יותר?

מדוע?