אתר גלים

דוד ובת שבע

עושים סדר

 

סיפור דוד ובת שבע עמוס התרחשויות ואירועים.

סדרו את האירועים לפי סדר התרחשותם.

Flash Order Object