אתר גלים

משפט המלך

מה זאת אומרת?

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור.

סמנו את הפירוש הנכון של כל מילה או ביטוי. היעזרו בקומיקס כדי להבין את ההקשר.

Flash Object