אתר גלים

דוד ובת שבע

מה זאת אומרת?

 

מבינים מילים וביטויים קשים בסיפור

Flash Object